Waarom een RI&E voor ieder bedrijf belangrijk is

Op het gebied van veiligheid is de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) één van de belangrijkste documenten en naslagwerken in het bedrijf. De RI&E brengt risico’s in kaart en legt vast wat deze zijn, wat er wordt gedaan om risico’s te beheersen of minimaliseren en wat er moet gebeuren als een risico toch werkelijkheid wordt. Lees hier waarom dit voor elk bedrijf belangrijk is.

Het is verplicht voor elk bedrijf met werknemers

Eigenlijk hoef je helemaal geen discussie te voeren over het belang van de RI&E. Elk bedrijf met medewerkers is namelijk verplicht om een RI&E te hebben. Dit is bij wet vastgelegd. Heb je geen RI&E dan komt niet alleen veiligheid in het geding maar riskeer je ook een boete of sancties bij calamiteiten. 

Het verhoogt de kennis en bewustzijn van veiligheid

Het is goed om actief aandacht te besteden aan de RI&E. Medewerkers moeten hiervan op de hoogte zijn. Komen er nieuwe mensen in dienst, dan kunnen zij de RI&E doornemen. Wanneer medewerkers kennis hebben van de RI&E zullen zij zich bewuster zijn van de risico’s en hier beter mee om kunnen gaan. Dit helpt bij het behouden van een veilige werkomgeving en het terugdringen van werkongevallen.

Een leidraad om doorlopend aan verbetering te werken en in te spelen op nieuwe situaties

De RI&E zorgt niet alleen voor preventie. Het is een “levend” document. Dat kan ook niet anders: dingen in het bedrijf veranderen nu eenmaal. Wanneer er nieuwe risico’s ontstaan of bepaalde zaken wijzigen, is het belangrijk dat dit direct in de RI&E wordt doorgevoerd. De RI&E moet altijd actueel zijn.

Aan de hand van de RI&E kun je als bedrijf ook blijven nadenken over het verder verbeteren van de veiligheid in het bedrijf. Daarom is het verstandig om periodiek de RI&E te bespreken. Betrek hier HR, het BHV team en vertegenwoordigers van de werkvloer bij en je weet zeker dat je nieuwe risico’s snel ontdekt en bestaande maatregelen aanscherpt. 

Omdat de RI&E ook een logboek bevat waarin beschreven wordt hoe een calamiteit is afgehandeld kun je eenvoudig leren voor een volgende keer.

Hulp nodig bij het maken van een RI&E?

De RI&E is dus een belangrijk document dat zo volledig mogelijk moet zijn. Heb je het gevoel dat er in de organisatie kennis ontbreekt om dit goed aan te pakken? Geen probleem. Door de specialisten van ARBO centrum kan je jouw RI&E laten opstellen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *