Minder CO2-uitstoot in het bedrijfsleven 

Minder CO2-uitstoot in het bedrijfsleven 

Klimaatverandering staat hoog op de agenda bij de Nederlandse en Europese politiek. Wanneer er geen actie ondernomen wordt, warmt de aarde langzaam op. Dit wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2. De opwarming van de aarde kan desastreuze gevolgen hebben. Zo zullen poolkappen smelten en het waterniveau gaan stijgen. Hierdoor kunnen grote gebieden onder water komen te staan. Ook zullen er door de opwarming van de aarde vaker en hevigere bosbranden ontstaan. De hoogste tijd dus om de opwarming van de aarde tegen te gaan door de CO2-uitstoot te verlagen. Waar particulieren hun steentje bij kunnen dragen is de grootste winst te behalen in de sectoren landbouw, transport en industrie. We gaan dieper op in hoe dit behaald kan worden. 

Uitstoot landbouw, transport en industrie verlagen 

De sectoren landbouw, transport en industrie zijn drie grote uitstoters van CO2. De overheid heeft als doel de uitstoot van deze sectoren fors te verlagen. Zo moet de uitkoop en het verminderen van het aantal boeren er in de landbouw voor zorgen dat de uitstoot drastisch verlaagd wordt. Voor de transportsector worden emissie loze voertuigen zoals elektrische auto’s en vrachtwagens met subsidies gestimuleerd en worden vluchten duurder gemaakt. In de industrie is er een heffing in het leven geroepen om industriële bedrijven te stimuleren minder CO2 uit te stoten. 

Uitstoot verlagen in de industrie 

Behalve CO2 stoten veel fabrieken nog meer schadelijke stoffen uit. Zo kent iedereen de verhalen rond Tata Steel. Tata Steel en ander soortgelijke bedrijven worden vanuit de overheid gedwongen om hun uitstoot te verschonen. Hier zijn tal van oplossingen voor. Zo zijn er op maat gemaakte industriële afzuiging systemen die ervoor zorgen dat er wordt voldaan aan de emissie limieten. Wat bijdraagt aan een veiligere werk- en woonomgeving.  

Kostenbesparende maatregelen 

Naast het verlagen van de uitstoot, probeert de industrie door de gestegen energiekosten, ook het energieverbruik naar beneden te brengen. Waar in een huishouden enkele tientallen tot honderden euro’s per jaar bespaard kan worden op de energiekosten, is dit voor een fabriek al gauw enkele honderd duizenden euro’s. Bedrijven kijken dus vaak naar investeringen die helpen met het verlagen van het energieverbruik en de kosten. Eén voorbeeld van zo’n oplossing is een industrieel warmteterugwinning systeem. Zo’n systeem werkt in theorie hetzelfde als wat je ziet bij de nieuwste huishoudens. De warmte die vrijkomt tijdens het productieproces wordt opgevangen en waar mogelijk hergebruikt. Dit kan voor forse besparingen zorgen.  

Tot slot 

Hoewel we er met zijn allen al aardig wat stappen gemaakt hebben, valt er nog een hoop te doen om de CO2-uitstoot fors te verlagen om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Kijk vooral niet naar anderen, maar kijk naar wat je zelf kunt doen om jouw steentje bij te dragen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *